Obligația transportatorului aerian de a emite bon fiscal pentru bunurile vândute la bordul avionului

Majoritatea transportatorilor aerieni oferă așa-numitul serviciu “inflight sales”, constând în vânzarea unor produse la bordul avionului. În cazul transportatorilor tradiționali, aceste produse reprezintă, preponderent, bunuri de consum (parfumuri, bijuterii, etc.), iar în cazul transportatorilor low-cost, este vorba, de cele mai multe ori, de răcoritoare și gustări.

În luna noiembrie a anului trecut, Directia Regională Antifraudă Fiscală București din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a efectuat un control inopinat la sediul reprezentanței din România a transportatorului low-cost Ryanair.

Acest control s-a finalizat la data de 13.11.2017 printr-un proces verbal, cu următoarele concluzii:

“în urma controlului operativ efectuat prin sondaj asupra documentelor prezentate în data de 13.11.2017 s-a constatat că operatorul economic nu s-a dotat cu aparat de marcat electronic fiscalachiziționat numai de la distribuitori autorizați sau de la unități acreditate pentru comercializare conform prevederilor OUG 28/1999 republicată, pentru bunurile livrate cu amănuntul direct către clienți pentru vânzările efectuate în aeronavele care efectuează zboruri interne în Româniaașa cum rezultă din nota explicativă dată de N. O. în calitate de reprezentant al consultantului fiscal al operatorului economic. La data și ora controlului nu au fost identificate sume provenite din vânzarea cu amănuntul de bunuri fără emiterea de documente justificative.

Fapta a fost săvârșită, constatată și sancționată azi, 13.11.2017, data prezentului.

Fapta constituie contravenție cf art. 10 lit. e) din OUG 28/1999

Sancțiune principală: Amendă 20.000 lei cf. Art. 11 alin. 1 lit. d) OUG 28/1998

Sancțiune complementară: în conformitate cu art. 11 alin. 1 lit. d) pct. ii) din OUG 28/1999 (nu au fost constatate sume fără documente justificative) se suspendă activitatea operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, Ryanair a formulat plângere contravențională, aceasta fiind soluționată de Judecătoria Sectorului 6 București, care a respins plângerea, reținând următoarele:

“Prin procesul verbal de contravenție contestat DGADF nr. 0102332/13.11.2017  s-a reținut că, în urma controlului operativ efectuat prin sondaj asupra documentelor prezentate în data de 13.11.2017 s-a constatat că operatorul economic nu s-a dotat cu aparat de marcat electronic fiscal achiziționat numai de la distribuitori autorizați sau de la unități acreditate pentru comercializare conform prevederilor OUG 28/1999 republicată, pentru bunurile livrate cu amănuntul direct către clienți pentru vânzările efectuate în aeronavele care efectuează zboruri interne în România, așa cum rezultă din nota explicativă dată de N. O.în calitate de reprezentant al consultantului fiscal al operatorului economic.

S-a reținut săvârșirea contravenției prev. de art. 10 lit. e) din OUG 28/1999, în baza art. 11 alin. 1 lit. d) din același act normativ s-a aplicat sancțiunea amenzii în cuantum de 20.000 lei, iar în baza art. 11 alin. 1 lit. d) pct. ii) din OUG 28/1999 s-a dispus suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz.

(…)

Conform art.1 din OUG 28/1999 operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

Conform art. 10 lit. e) din OUG 28/1999 constituie contravenție neîndeplinirea obligațiilor agenților economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziționate numai de la distribuitori autorizați sau unități acreditate pentru comercializare.

Cât privește temeiniciaactului constatator, instanța reține că petenta recunoaște că nu și-a îndeplinit obligația de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziționate numai de la distribuitori autorizați sau unități acreditate pentru comercializare, afirmând însă că deține la bordul aeronavelor dispozitive virtuale de vânzare de tip Virtual Point of Sale sau Electronic Point of Sale care asigură trasabilitatea tuturor vânzărilor de bunuri pe timpul zborurilor.

În opinia instanței o asemenea împrejurare (pe de o parte nedovedită) nu poate atrage lipsa vinovăției contravenționale în condițiile în care, atât timp cât vânzările sunt aferente zborurilor interne din România, iar petenta figurează ca entitate înregistrată în scopuri de TVA în România, aceasta trebuie să respecte dispozițiile legale în vigoare, fără a putea pune în discuție caracterul necesar și actual al reglementării respective.

(…)

Astfel fiind, instanța apreciază că procesul verbal este temeinic întocmit.

În ceea ce privește individualizarea instanța reține că, pentru anumite contravenții, cum sunt cele prevăzute de OG 28/1999, legiuitorul a prezumat existența stării de pericol indiferent dacă s-a produs sau nu un prejudiciu, măsura dispusă fiind justificată de imperativul protejării interesului social și al ordinii de drept prin adoptarea unor măsuri specifice de preîntâmpinare și sancționare a faptelor care generează sau ar putea genera fenomene negative legate de fiscalitate. Instanța reține că, în raport de gravitatea faptei și de conduita contestatoarei, care a fost anterior atenționată cu privire la necesitatea respectării dispozițiilor legale după cum rezultă din corespondența depusă la dosar, sancțiunea amenzii contravenționale a respectat principiul proporționalității prevăzut de art. 5 alin. 5 și 6 din OG nr. 2/2001, iar măsura complementară se impunea a fi aplicată conform art. art. 11 alin.(1) lit.d) pct.ii) din OUG nr.28/1999, nefiind dovedite criterii favorabile care să justifice reindividualizarea.” (Judecătoria Sectorului 6 București, Sentința civilă nr. 1827 din 08.03.2018)

Sentința este definitivă.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *