Protecție sporită pentru turiști și condiții mai stricte de autorizare pentru agențiile de turism

De la 2 septembrie 2018 intră în vigoare Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate. Reglementarea a fost necesară pentru transpunerea Directivei 2015/2302.

Conform ordonanței, turiștii care achiziționează pachete turistice de la agențiile de turism vor beneficia de o protecție ridicată pe viitor, aceștia putând, în anumite situații să beneficieze de rambursarea integrală a sumelor plătite sau de servicii turistice similare ori superioare.

Cel mai important aspect introdus în legislație se referă la protecția turiștilor în cazul insolvenței agenției de turism, prin creșterea garanțiilor oferite în acest sens de agenții la momentul autorizării:

“Agențiile de turism organizatoare stabilite pe teritoriul României oferă garanții privind rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama călătorilor, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței agenției de turism organizatoare”

Astfel, la momentul autorizării (n.n. sau la momentul expirării licenței), agențiile trebuie să facă dovada că dețin suficiente garanții pentru a putea suporta costurile unor rambursări ale prețului pachetelor de servicii sau alte despăgubiri.

Aceste garanții pot fi scrisori de garanție bancară, polițe de asigurare (cel mai des întâlnite), un fond de garantare a pachetelor de călătorie (se află în curs de implementare) ori alte instrumente de garantare legal constituite, care pot funcționa independent sau împreună cu celelalte mijloace de garantare.

Atunci când serviciile turistice oferite includ și transportul turiștilor, agenția de transport va trebui să ofere garanții pentru repatrierea călătorilor sau să le fie oferite acestora alternative pentru continuarea pachetului.

Garanția prevăzută mai sus va fi efectivă și va acoperi costurile previzibile în mod rezonabil, trebuind să includă valorile tuturor plăților efectuate de către călători, ținând cont de perioada scursă între avansurile plătite și plățile finale și finalizarea pachetelor, precum și de costurile estimate ale repatrierii în caz de insolvență a agenției de turism organizatoare.

Ordonanța nu prevede și valoarea garanțiilor pe care agențiile trebuie să le ofere, aceasta, împreună cu întreaga procedură de garantare și despăgubire urmând a fi stabilită prin Ordin al Ministrului Turismului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare. Totuși, ne putem face o idee cu privire la aceasta din analiza Directivei pe care Ordonanța o transpune în legislația națională. Potrivit paragrafului 40 din preambulul Directivei 2015/2302, “pentru ca protecția în caz de insolvență să fie efectivă, aceasta ar trebui să acopere cuantumurile previzibile ale plăților afectate de insolvența organizatorului și, după caz, costurile previzibile ale repatrierii. Acest lucru înseamnă că protecția ar trebui să fie suficientă pentru a acoperi toate plățile previzibile efectuate de către sau în numele călătorilor în legătură cu pachetele în sezonul de vârf, ținând seama de perioada dintre primirea acestor plăți și încheierea călătoriei sau a vacanței, precum și, după caz, costurile previzibile pentru repatriere. În general, acest lucru va însemna că garanția trebuie să acopere un procent suficient de ridicat din cifra de afaceri a organizatorului în cazul pachetelor și poate depinde de factori precum tipul de pachete vândute, inclusiv modul de transport, destinația călătoriei, precum și orice restricții juridice sau angajamente ale organizatorului privind cuantumurile plăților anticipate pe care le poate accepta, precum și calendarul acestora înainte de începerea executării pachetului”.

În plus, călătorii vor beneficia de protecție împotriva insolvenței agenției de turism organizatoare indiferent de locul lor de reședință, de locul de plecare sau de locul în care se efectuează vânzarea pachetului și indiferent de statul membru în care este situată entitatea responsabilă pentru protecția în caz de insolvență.

De asemenea, agențiile de turism organizate în SRL-uri (n.n. – majoritatea), care dețin licențe de turism, au obligația de a-și spori valoarea capitalului social până la nivelul de cel puțin 25.000 lei. Urmarea imediată a acestei noi obligații va fi, pe de-o parte, creșterea răspunderii patrimoniale a asociaților, dar și îngreunarea accesului în piață a așa-numitelor “agenții fantomă”, care au ca obiectiv principal înșelarea turistului.

Pentru a da eficiență acestor noi condiții de funcționare ale agențiilor de turism (capitalul social majorat și garanțiile), OG 2/2018 impune ca agențiile deja autorizate să se conformeze acelorași obligații odată cu reînnoirea licenței, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2018.

În cazul în care agențiile de turism nu vor oferi clienților garanții împotriva insolvenței vor putea primi amenzi cuprinse între 20.000 de lei și 40.000 de lei. Același cuantum al amenzilor se aplică și în cazul în care rambursările pentru călătoriile neefectuate se acordă cu întârzieri nejustificate, după solicitarea clientului.

De asemenea, turiștii care achiziționează pachete turistice comercializate de către agențiile de turism trebuie să primească din partea acestora asistență adecvată și fără întârzieri nejustificate, în situațiile în care se află în dificultate, prin furnizarea de informații corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autoritățile locale și asistența consulară, acordarea de asistență călătorului în ceea ce privește efectuarea comunicărilor la distanță și sprijinirea acestuia în găsirea unor servicii de călătorie alternative. Potrivit intarziere.ro, majoritatea pasagerilor care se confruntă cu întârzieri prelungite ale zborurilor nu își cunosc drepturile, iar o acțiune de conștinentizare din partea agențiilor de turism este binevenită.

Marian Mihail avocat

Atentie la continutul bagajelor

 

Atenţie la zacusca. Evitaţi să o luaţi în bagajul de mână ca să nu rămâneţi fără ea. Specialiştii în legislaţia aviatică spun că anumite companii ar putea chiar să vă interzică să veniţi cu produse alimentare la bord.

Iuliu Pop, director adjunct Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca: “Mai sensibile sunt destinaţiile spre Turcia şi Dubai unde pot fi limitate sau chiar interzise cantităţile. Dar repet la destinaţie, la plecare pot pleca.”

Cei care permit mâncare la bord, le recomanda pasagerilor să se gândească mai bine, mai ales în situaţia în care bagajele s-ar putea rătăci.

Tudor Constantinescu, Director Comercial Blue Air: “Dacă se trimite în altă parte. Va lua câteva zile. şi ar putea să se strice mâncarea…”

Riscaţi să aveţi probleme dacă aveţi preparate, în special din carne, şi peste Ocean. De pildă, în Statele Unite, Australia sau Noua Zeelandă.

Sursa: Stirile Protv

Obligația transportatorului aerian de a emite bon fiscal pentru bunurile vândute la bordul avionului

Majoritatea transportatorilor aerieni oferă așa-numitul serviciu “inflight sales”, constând în vânzarea unor produse la bordul avionului. În cazul transportatorilor tradiționali, aceste produse reprezintă, preponderent, bunuri de consum (parfumuri, bijuterii, etc.), iar în cazul transportatorilor low-cost, este vorba, de cele mai multe ori, de răcoritoare și gustări.

În luna noiembrie a anului trecut, Directia Regională Antifraudă Fiscală București din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a efectuat un control inopinat la sediul reprezentanței din România a transportatorului low-cost Ryanair.

Acest control s-a finalizat la data de 13.11.2017 printr-un proces verbal, cu următoarele concluzii:

“în urma controlului operativ efectuat prin sondaj asupra documentelor prezentate în data de 13.11.2017 s-a constatat că operatorul economic nu s-a dotat cu aparat de marcat electronic fiscalachiziționat numai de la distribuitori autorizați sau de la unități acreditate pentru comercializare conform prevederilor OUG 28/1999 republicată, pentru bunurile livrate cu amănuntul direct către clienți pentru vânzările efectuate în aeronavele care efectuează zboruri interne în Româniaașa cum rezultă din nota explicativă dată de N. O. în calitate de reprezentant al consultantului fiscal al operatorului economic. La data și ora controlului nu au fost identificate sume provenite din vânzarea cu amănuntul de bunuri fără emiterea de documente justificative.

Fapta a fost săvârșită, constatată și sancționată azi, 13.11.2017, data prezentului.

Fapta constituie contravenție cf art. 10 lit. e) din OUG 28/1999

Sancțiune principală: Amendă 20.000 lei cf. Art. 11 alin. 1 lit. d) OUG 28/1998

Sancțiune complementară: în conformitate cu art. 11 alin. 1 lit. d) pct. ii) din OUG 28/1999 (nu au fost constatate sume fără documente justificative) se suspendă activitatea operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, Ryanair a formulat plângere contravențională, aceasta fiind soluționată de Judecătoria Sectorului 6 București, care a respins plângerea, reținând următoarele:

“Prin procesul verbal de contravenție contestat DGADF nr. 0102332/13.11.2017  s-a reținut că, în urma controlului operativ efectuat prin sondaj asupra documentelor prezentate în data de 13.11.2017 s-a constatat că operatorul economic nu s-a dotat cu aparat de marcat electronic fiscal achiziționat numai de la distribuitori autorizați sau de la unități acreditate pentru comercializare conform prevederilor OUG 28/1999 republicată, pentru bunurile livrate cu amănuntul direct către clienți pentru vânzările efectuate în aeronavele care efectuează zboruri interne în România, așa cum rezultă din nota explicativă dată de N. O.în calitate de reprezentant al consultantului fiscal al operatorului economic.

S-a reținut săvârșirea contravenției prev. de art. 10 lit. e) din OUG 28/1999, în baza art. 11 alin. 1 lit. d) din același act normativ s-a aplicat sancțiunea amenzii în cuantum de 20.000 lei, iar în baza art. 11 alin. 1 lit. d) pct. ii) din OUG 28/1999 s-a dispus suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz.

(…)

Conform art.1 din OUG 28/1999 operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

Conform art. 10 lit. e) din OUG 28/1999 constituie contravenție neîndeplinirea obligațiilor agenților economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziționate numai de la distribuitori autorizați sau unități acreditate pentru comercializare.

Cât privește temeiniciaactului constatator, instanța reține că petenta recunoaște că nu și-a îndeplinit obligația de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziționate numai de la distribuitori autorizați sau unități acreditate pentru comercializare, afirmând însă că deține la bordul aeronavelor dispozitive virtuale de vânzare de tip Virtual Point of Sale sau Electronic Point of Sale care asigură trasabilitatea tuturor vânzărilor de bunuri pe timpul zborurilor.

În opinia instanței o asemenea împrejurare (pe de o parte nedovedită) nu poate atrage lipsa vinovăției contravenționale în condițiile în care, atât timp cât vânzările sunt aferente zborurilor interne din România, iar petenta figurează ca entitate înregistrată în scopuri de TVA în România, aceasta trebuie să respecte dispozițiile legale în vigoare, fără a putea pune în discuție caracterul necesar și actual al reglementării respective.

(…)

Astfel fiind, instanța apreciază că procesul verbal este temeinic întocmit.

În ceea ce privește individualizarea instanța reține că, pentru anumite contravenții, cum sunt cele prevăzute de OG 28/1999, legiuitorul a prezumat existența stării de pericol indiferent dacă s-a produs sau nu un prejudiciu, măsura dispusă fiind justificată de imperativul protejării interesului social și al ordinii de drept prin adoptarea unor măsuri specifice de preîntâmpinare și sancționare a faptelor care generează sau ar putea genera fenomene negative legate de fiscalitate. Instanța reține că, în raport de gravitatea faptei și de conduita contestatoarei, care a fost anterior atenționată cu privire la necesitatea respectării dispozițiilor legale după cum rezultă din corespondența depusă la dosar, sancțiunea amenzii contravenționale a respectat principiul proporționalității prevăzut de art. 5 alin. 5 și 6 din OG nr. 2/2001, iar măsura complementară se impunea a fi aplicată conform art. art. 11 alin.(1) lit.d) pct.ii) din OUG nr.28/1999, nefiind dovedite criterii favorabile care să justifice reindividualizarea.” (Judecătoria Sectorului 6 București, Sentința civilă nr. 1827 din 08.03.2018)

Sentința este definitivă.

Vacanta incheiata cu scandal din cauza TAP Portugal

Purtaţi între hoteluri şi aeroport, românii nu ştiu cui să ceară ajutorul. Au încercat la consulat, dar s-au lovit de indiferenţa diplomaţilor. Problema a ajuns astfel în atenţia premierului, care l-a retras pe consulul României la Lisabona. Dar românii, tot în aeroport au rămas.

Cei aproape o sută de turişti români trebuiau să vină din vacanţă acasă duminică dimineaţa. În ultimele 48 de ore au fost purtaţi de compania aeriana între hoteluri şi aeroport. Cursele au fost anulate de fiecare dată fără prea multe explicaţii.

Tot 48 de ore, confuzia din Portugalia a domnit şi printre oficialii români.

Reprezentanţii companiei portugheze au dat vina pe alţii, pentru cele întâmplate: “A fost vorba despre o grevă în Portugalia, dar şi nişte probleme tehnice pe care a trebuit să le rezolvăm. A fost o grevă a controlorilor de paşapoarte, dar s-a încheiat.”

În cele din urmă, ultimii românii au fost îmbarcaţi într-un al treilea zbor şi, în această după-amiază, au plecat spre ţară. Cât timp au aşteptat rezolvarea crizei, au căutat şi un avocat.

Oamenii vor ateriza la Bucureşti în această seară. Compania TAP a reluat zborurile spre ţara noastră chiar în această vară.

Sursa: Observator
Actiune realizata cu sprijinul intarziere.ro

Daune de mii de lei castigate de romanii care s-au plans de zborurile anulate si reprogramate

Sute de români au depus anul acesta reclamații împotriva companiilor aeriene. S-au plâns că zborurile le-au fost anulate sau reprogramate, fără explicații pertinente.

Pentru că în multe cazuri nu au primit compensații, așa cum prevăd normele europene, unii și-au căutat dreptatea în instanță. Și au câștigat daune morale de mii de lei.

Marius plănuia să plece în vacanţă din Cluj-Napoca, în Birmingham, pe 18 iunie. A cumpărat biletele de avion din timp, însă a aflat că zborul a fost anulat.

Marius Nistor, pasager: “Dintr-o dată te trezeşti că toate planurile tale făcute timp de o lună sunt date peste cap, cu aproape 3 săptămâni înainte de plecarea în vacanţă. Organizasem întreaga vacanţă de 9 zile în sudul Angliei, închiriasem maşina fix din aeroport, făcusem rezervări de cazare, multre dintre ei fără a putea fi anulate.”

Nu a primit despăgubiri de la compania aeriană, ci doar posibilitatea să schimbe zborul pentru altă dată ori să plece din alt aeroport. Într-un alt caz, un băiat de 14 ani şi mama lui au dat în judecată compania aeriană, după ce au stat în aeroportul din Luton 48 de ore, după un zbor anulat.

Marian Mihail, avocatul pasagerilor: “Am reuşit să obţinem suma fixă a despăgubirii pentru fiecare persoană, 400 de euro, plus 7500 de lei prejudiciul moral suferit de pasageri, pentru că şi-au petrecut 2 zile în aeroport.”

În acest caz, compania aeriană spune că acea cursă a fost anulată din motive tehnice şi că nu doreşte să comenteze situaţia individuală pentru niciun pasager.

Un alt exemplu este cazul unui cuplu din Bucureşti care şi-a cumpărat biletele de avion din martie pentru un city break la Praga. În dimineața zilei de 5 mai, când ar fi trebuit să decoleze, au aflat că zborul a fost anulat.

Au decolat abia după-amiază.

Marian Mihail, avocatul pasagerilor: “Ei au pierdut aproape o zi întreagă din city break. Acolo, transportatorul a invocat faptul că orarul de zbor nu este fix şi că orele de plecare şi sosire nu sunt garantate. Am ajuns şi cu acest caz în instanţă. Cerem o compensaţie de 250 de euro.”

Compania aeriană ne-a declarat că a refuzat să dea compensaţii pe motiv că nu există temei legal şi că acea cursă nu a avut întârzieri, ci a fost reprogramată. Însă temei legal există, conform normelor europene.

sursa: Stirile PRO TV

Actiune realizata cu sprijinul intarziere.ro

Bilete de avion ieftine, riscuri majore în cazul curselor anulate pe ultim moment

Într-o lume a promoţiilor, bilete de 5 sau 10 euro nu mai sunt o raritate. Dar clienţii trebuie să şte că astfel de oferte au un statut special.

Un bilet de 5 euro cumpărat de la o companie – low cost sau nu – poate să aducă o pagubă de sute de euro. Asta pentru că un concediu implică un hotel, o maşină şi poate şi excursii opţionale.Trăgând linie, sute de euro. În cazul în care zborul e anulat, clientul primeşte înapoi fix valoarea biletului, 5 euro.

Scrie negru pe alb în contract. Compania îşi rezervă dreptul a face oricând modificări.

Se poate apela şi la instanţă, dar până acum nicio decizie nu seamănă cu cealaltă.

MARIAN MIHAIL, avocat
Să ne achiziţionăm un bilet, chiar dacă este la un cost semnificativ mai mare decât cel iniţial după care să chemăm transportatorul în judecată pentru a ne restitui valoarea acestui bilet.

Banii vor fi recuperaţi – în cel mai optimist scenariu – în opt luni. Asta dacă decizia judecătorilor nu va fi contestată.

Experţii în turism au însă un sfat mai ieftin.

MIHAI TITICHI, consultant
Trebuie să alegem o cazare care poate să fie anulată. Preţurile sunt un pic mai mari, dar în felul acesta suntem asiguraţi.

Astfel, chiar şi sută la sută din suma cheltuită pe cazare va fi recuperată. O altă opţiune sunt asigurările care acoperă riscul anulării unei vacanţe, dar preţul acestora ajunge uneori să depăşească banii alocaţi pentru biletele de avion.

Sursa: Observator